Łatwy start w branży e-commerce

Jeśli chcielibyśmy zacząć działać w branży e-commerce, to powinniśmy przynajmniej zapoznać się ze specyficzną formą franchisingu, która z powodzeniem w niej funkcjonuje. Tego typu współpraca biznesowa jest atrakcyjna dla osób, które nie chcą bądź nie mogą na starcie ponosić zbyt wysokich kosztów.

Kiedy podejmiemy współpracę z franczyzodawcą działającym w branży e-commerce, to nie będziemy musieli uiszczać opłat z tytułu praw licencyjnych. Zarówno dostęp do usług, jak i wiedzy oraz marki, nie będzie nas nic kosztował.

Warto mieć świadomość, że omawiana forma współpracy nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorstw – franczyzobiorca może równie dobrze funkcjonować w branży jako osoba fizyczna. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce nie kosztuje nic, jednak prowadzenie takiej firmy wymaga od nas opłacania sobie składek socjalnych oraz społecznych, czyli wydawania ponad czterystu złotych (przez pierwsze dwa lata działalności naszej pierwszej firmy) miesięcznie.

www.janina.rybnik.pl