Category: Nieruchomości

Z gazem żartów nie ma!

Trudno pisać o instalacjach w naszych domach i pominąć gaz. Oczywiście zdarzają się lokale, w których dostępu do łącza gazowego nie ma i jest to w pełni świadoma decyzja. O tym