Co to jest faktoring dla firm?

Faktoring to jedna z nowszych usług, zajmujących się finansowaniem różnych firm. Firm, które mają stale powtarzające się problemy ze swoimi partnerami i kontrahentami, którzy nie zawsze terminowo opłacają faktury. Jak wiadomo, w wielu przypadkach, nieotrzymanie płatności stwarza konieczność zaciągnięcia kredytu. Faktoring jest odpowiedzią dla firm, które nie chcą tego robić, a tym samym utrzymać swoją płynność finansową. W jaki sposób działa faktoring dla firm?

  • Po pierwsze, konieczne jest nabycie wierzytelności przez daną instytucję finansową na czas krótkoterminowy. Najczęściej jest to bank. Dzięki tej procedurze, faktor ma możliwość zarządzania finansami firmy, która zdecydowała się na usługi faktoringu;
  • Z drugiej zaś strony, faktoring można wyjaśnić z perspektywy samej firmy. Faktoring jest narzędziem, dzięki któremu zapłaty za faktury odbywają się terminowo, dzięki czemu odzyskuje tzw. płynność finansową;
  • Działanie faktoringu jest dość proste w wytłumaczeniu. Faktor (instytucja finansowa), która nabyła prawa do wierzytelności, odkupuje faktury od swoich klientów. W późniejszym etapie, przesyła mu odpowiednią ilość gotówki;
  • Faktoring nie jest jedynie formą finansowania. Usługa ma dodatkowe funkcjonalności.

    Są nimi m.in.: prowadzenie kont klientów, ale i odzyskiwanie wszystkich należności z tytułu zaległości;

  • Usługa faktoringu jest opłacana przez przedsiębiorstwo na różne sposoby. Banki i instytucje finansowe najczęściej decydują się na formę finansowania w formie ustalonej prowizji.

Dla kogo przeznaczona jest usługa faktoringu? Faktoring to usługa, która świetnie nada się dla firm, stosujących kredyt kupiecki. Dodatkowo, dedykowana jest wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą zachować płynność finansową i obawiają się swoich kontrahentów. Jakie są rodzaje faktoringu? Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje faktoringu, są to:

  • Faktoring niewłaściwy – ma miejsce wtedy, gdy instytucja finansowa, która posiada wierzytelność, ma prawo domagać się od dłużnika zwrotu wypłaconych środków dla przedsiębiorcy. Odbywa się to w następujący sposób. Przedsiębiorca przedstawia nieopłacone faktury instytucji finansowej, która prowadzi dla niego usługę faktoringu, a ta następnie przelewa środki na jego konto. Jednak w tym przypadku konieczne jest zwrócenie uwagi na szczegóły umowy, które traktują o zwrocie środków na konto faktora w przypadku nieopłacenia faktur przez kontrahenta w określonym terminie;
  • Faktoring właściwy – w przeciwieństwie do faktoringu niewłaściwego, to instytucja finansowa bierze pełną odpowiedzialność za opłacanie faktur przez kontrahenta. Nie ma w umowie zapisu o oddaniu środków pieniężnych po określonym czasie zadłużenia;
  • Faktoring mieszany – jak sama nazwa wskazuje, jest mieszanką dwóch poprzednich rodzajów faktoringu. Szczegóły współpracy zawierane są w umowie pomiędzy faktorem a faktorantem.

.