Dyskryminacja w praktyce

Choć wydawać by się mogło, że dyskryminacja jest mało ważnym aspektem społecznym, to jednak jest to problem, który wykracza poza wszelkie normy.

Zaszufladkowanie definicji jest błędnym postępowaniem.

Bowiem zjawisko to, jak już wspomniano ma wiele znaczeń, a co więcej intensywnie się rozwija.

Intensywność tego procesu z pewnością opisuje pięć wyszczególnionych praktyk dyskryminujących.

Najsłabszą jej formą jest tak zwane dystansowanie się, które opiera się na psychologicznym odizolowaniu się od pewnej grupy, czy poglądu.

Istotą tego procesu jest unikanie jakichkolwiek relacji z daną grupą, brak udzielania pomocy i ograniczenie się do własnych zadań.

Kolejną praktyką jest dewaluowanie, które podkreśla stereotypy społeczne, przekonania oraz opinie, które należą do negatywnych jednostek, bądź grup społecznych.

Równie ważnym zjawiskiem jest delegitymizacja, która opiera się na uwzględnieniu przepisów prawnych w celach dyskryminacyjnych.

W przypadku większych grup społecznych mamy do czynienia z segregacją, bądź też eksterminacją.