Dyskryminacja ze względu na orientacje seksualną – gdzie tkwi problem

Oczywiście również w tym przypadku nie można doszukiwać się uzasadnionych i racjonalnych przesłanek.

Dlatego też zakres dyskryminacji ze względu na orientacje sekularną obejmuje wiele kwestii.

Przede wszystkim dochodzi do wyrażania negatywnych wypowiedzi, skierowanych do osób zainteresowanych i to na forum publicznym.

Osoby homoseksualne spotykają się z nienawiścią, która często wynika z nawoływania i nieprzemyślanej przemocy wobec nich.

Współczesne massmedia, nie stoją po stronie dyskryminowanej grupy, która spotyka się z nieposzanowaniem godności osób homoseksualnych.

Zamieszczanie niepochlebnych informacji na forach, portalach społecznościowych, czy witrynach to także podlega pod dyskryminowanie.

Niestety również mamy do czynienia z przejawem zaszufladkowania tej grupy i traktowanie jej na równi z narkomanią.

Nie tylko w opinii osób nieletnich, ale także służb medycznych, doraźnej pomocy, czy stacji krwiodawstwa, które odmawiają współpracy.

www.california-tan.pl