Jąkanie w szkole

Szkolne życia ma swoją specyfikę i nie zawsze jest łatwe. Zwłaszcza dla tych dzieci, które muszą zmagać się z jakimiś ograniczeniami. Jąkanie się jest przypadłością, która u części dzieci w wieku szkolnym występuje i stwarza niestety wiele komplikacji. Dochodzi na przykład do sytuacji, w których dziecko jest poddawane szykanom i wykluczane z grupy rówieśniczej. Choć dziś poziom empatii i zrozumienia dla szeroko pojętej inności wśród dzieci jest znacznie większy (wynika to w dużej mierze z nowocześniejszego, bardziej otwartego modelu wychowania), to pewne przykre sytuacje wciąż mogą dziecko spotkać.

Dlatego ważne jest, aby było ono na to możliwie dobrze przygotowane. Rodzice muszą okazać wsparcie dziecku, odpowiednią świadomość powinni też wykazać nauczyciele. Odpowiadają oni między innymi za proces wychowawczy, dlatego mogą przekazywać pewne pozytywne modele zachowań względem inności (w tym przypadku jąkania), co może mieć miejsce nie tylko w trakcie godzin wychowawczych. Jasnym jest, że dziecku jąkającemu się znacznie trudniej wypowiadać się w trakcie zajęć. Odpowiedzi ustne i wszelkie inne wypowiedzi napotykają na problemy.

Tym większe, że w grę wchodzi także stres. On zawsze potęguje zjawisko jąkania. Wielotorowe działania zwiększają szansę na efektywną terapię Położenia dziecka jąkającego się w szkole nie jest więc łatwe i trzeba o tym pamiętać. Nie warto jednak załamywać rąk, ale podjąć działania zmierzające do eliminacji zjawiska. Kluczowe jest leczenie jąkania na drodze terapii, co w przypadku dzieci jest i łatwiejsze i trudniejsze zarazem.

Na pewno fachowo przeprowadzona terapia może dać znakomite efekty i znacznie podnieść pewność siebie dziecka. Dobrym momentem na intensywną terapię jest okres wakacyjny, kiedy dziecko nie ma styczności z grupą szkolną i co za tym idzie łatwiej zapewnić mu spokój i stabilne warunki do przezwyciężania wady artykulacji. W niektórych szkołach prowadzone są specjalne zajęcia o profilu logopedycznym, które mogą być pomocne dla dzieci z rozmaitymi wadami wymowy. Często uczestniczą w nich dzieci jąkające się, ale także mające kłopoty z poprawną wymową głosek i z tak zwanym seplenieniem. Zajęcia takie mogą skutecznie zwiększać szansę na sukces związany z terapią, która powinna odbywać się odrębnym torem.

Przy pewnym udziale rodziców, którzy także mogą ćwiczyć z dzieckiem w domu, szanse na pozbycie się jąkania są w tym momencie zdecydowanie większe. Grunt to nie zlekceważyć sytuacji – największą rolę do odegrania mają tu zawsze rodzice.