Psychologiczne przyczyny zaburzeń psychicznych

Wiele z potencjalnych przyczyn zaburzeń psychicznych tkwi w nas samych, choć często nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Zdarza się, że sposób naszego funkcjonowania może powodować skłonności do pojawienia się zaburzeń na tle psychicznym. W niektórych przypadkach można również zauważyć związek pomiędzy odczuwanymi emocjami, powodowanymi czasem przez osoby z zewnątrz, a reakcją naszego umysłu.

Zaburzenia tego typu często pojawiają się u ofiar znęcania psychicznego lub słownej agresji. Mogą mieć więc z nimi problemy osoby funkcjonujące w patologicznych związkach, wywodzące się z domów o nieprawidłowych relacjach czy nawet szykanowane w miejscu pracy. Bardzo ważne jest, by w porę zareagować, nie tylko będąc ofiarą takiego znęcania, ale także wiedząc, że ma z nim do czynienia ktoś z naszych bliskich lub znajomych.

Do powstawania zaburzeń psychicznych mogą przyczynić się także frustracje – zarówno te tłumione, jak i te często powtarzające się. Czasami problem pojawia się także po przeżyciu przykrego wydarzenia, z którym dana osoba nie potrafi sobie poradzić. Niemożność uporządkowania własnych emocji i radzenia sobie z nimi jest częstym powodem zaburzeń psychicznych.

www.jennettemccurdy.pl