Samotny ojciec, też ma swoje prawa

Warto zwrócić uwagę, na bardzo ważny współcześnie problem, który nadal zostaje spychany na dalszy plan. Jak wiadomo wiele lat trwały batalie o uzyskanie praw przez matki, które mają dzisiaj wiele przywilejów, szczególnie w okresie macierzyństwa.

Pracodawca musi wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na urlop macierzyński, wychowawczy, opiekę w razie choroby, czy nienormowany czas pracy według specjalnego grafiku. Jednak pojawia się kolejny problem, który jest pośrednią dyskryminacją, która w tym wypadku dotyczy mężczyzn.

Przecież nie tylko kobiety wychowują samotnie dzieci, coraz częściej okazuje się, że również panowie stają się jedynymi prawnymi opiekunami swoich pociech. Niestety w wielu przedsiębiorstwach nadal panuje przekonanie, że tylko kobiety mają prawo do roszczeń.

Dochodzi, zatem do sytuacji, w której dwóch pracowników w firmie jest w podobnej sytuacji, jednak to kobieta uzyskuje szansę na pracę w elastycznych godzinach, podczas, gdy mężczyzna już nie.

www.hierophant-nox.com