Polskie kalwarie

W Polsce znacząca większość sanktuariów związana jest z kultem maryjnym – nie oznacza to jednak, że w naszym kraju brakuje innego rodzaju świętych miejsc, m.

in.

związanych z Męką Pańską.

Jakie są więc najbardziej znane polskie kalwarie, które co roku przyciągają tysiące pielgrzymów.

Na samym początku trzeba wspomnieć oczywiście o Kalwarii Zebrzydowskiej – najstarszym miejscem tego typu w naszym kraju, która została zbudowana na wzór Jerozolimy.

Powstała ponad 400 lat temu, dziś składa się z ponad 40 kapliczek i niewielkich kościołów, a w Wielkim Tygodniu odbywa się tu spektakl połączony z nabożeństwem o tematyce Męki Pańskiej.

Piękno Kalwarii Zebrzydowskiej doceniło UNESCO wpisując ją na listę Światowego Dziedzictwa Kultury.

Największe w Europie miejsce upamiętnienia męki Jezusa Chrystusa znajduje się jednak w Wambierzycach – znajduje się tam aż 79 kaplic, a do miasta prowadzą nas takie same bramy jak do Jerozolimy.

Inne znane w Polsce kalwarie to Kalwaria Pacławska, góra Cierniak we wsi Radochów oraz Kalwaria Wielewska na Kaszubach.