Prawo konsumenta do zastrzeżenia karty płatniczej

Usługi bankowe umożliwiają zastrzeżenie karty płatniczej, czyli jej zablokowanie. Konsument może tego dokonać w określonych przypadkach. Wyjątkowe sytuacje obejmują kradzież, zgubienie lub zniszczenie karty.

Do zastrzegania karty służy jeden wspólny numer telefoniczny. Kartę płatniczą można zastrzec poprzez osobistą wizytę w banku, poprzez telefoniczne połączenie z infolinią lub przez bankową stronę internetową. Szybkie zastrzeżenie karty umożliwi ochronę znajdujących się na niej oszczędności, a także uniemożliwi użycie karty przez nieuprawnioną osobę.

Klient ma prawo zastrzec swoją kartę płatniczą, dzwoniąc pod specjalny numer – 828 828 828. Jest to jeden, wspólny numer, który działa całą dobę, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Nowy system obejmuje 20 banków w Polsce.

Jeżeli konsument woli dokonać zablokowania karty poprzez drogę elektroniczną, służy do tego strona internetowa: zastrzegam.pl. Osobista wizyta w oddziale bankowym wymaga okazania dowodu tożsamości i weryfikacji danych.

Usługa zastrzeżenia karty jest bezpłatna. Jeżeli bank nakłada na konsumenta dodatkowe opłaty, jest to niezgodne z prawem.