Reklamacja towaru. Czego może żądać konsument?

Reklamacja to podstawowe uprawnienie, z którego może skorzystać każdy konsument. Zakupiony produkt, który okazał się wadliwy może zostać zareklamowany. Konsument może zażądać od sprzedawcy wymiany lub naprawy towaru.

Warto zaznaczyć, że prawo do reklamacji produktu przysługuje niezależnie od tego czy do zakupu została dołączona gwarancja. Takie uprawnienia zapewniają przepisy ustawy konsumenckiej. Konsument może domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru.

Przy pierwszej reklamacji nie możemy zażądać zwrotu pieniędzy. Takie roszczenie jest możliwe, gdy wymiana lub naprawa produktu jest niemożliwa lub wiąże się z nadmiernymi kosztami. Zwrot pieniędzy już także możliwy w sytuacji, w której wymiana towaru mogłaby narazić konsumenta na niedogodności.

Należy pamiętać, że reklamacja jest podstawowym prawem klienta. Może on zareklamować towar na podstawie karty gwarancyjnej lub ustawy. Przy pierwszej reklamacji możliwa jest jedynie naprawa lub wymiana produktu.

sklep z tęczowymi flagami