Infolinia – jakie koszty ponosi konsument?

Konsument może wybrać odpowiednią dla siebie formę kontaktu z danym przedsiębiorcą. Jedną z opcji jest połączenie telefoniczne. Nie powinniśmy obawiać się poniesienia wysokich kosztów takiego połączenia, ponieważ ustawa o prawach konsumenta gwarantuje klientowi ochronę. Jeśli przedsiębiorca wskazał numer telefonu, pod którym konsument może się z nim skontaktować, by omówić sprawy zawartej umowy, opłata za połączenie nie może być wyższa niż koszty związane ze zwykłym połączeniem telefonicznym.

Infolinia pozwala konsumentowi zgłaszać pytania dotyczące zakupionego towaru. Niektóre infolinie świadczą usługi konkursowe, rozrywkowe lub związane z prenumeratą. Takie numery mogą być zarejestrowane pod kategorią usług o podwyższonej opłacie. W celu upewnienia się, że nie poniesiemy dodatkowych kosztów podczas połączenia telefonicznego z przedsiębiorcą, możemy sprawdzić czy numer nie znajduje się w wykazie numerów o podwyższonej opłacie, dzięki stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.