Reklamacja artykułów spożywczych

Konsument ma prawo do reklamacji produktów żywnościowych, jeżeli są one niezgodne z umową sprzedaży. Kupujący może tego dokonać w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towarów sprzedawanych luzem.

Natomiast przy produktach paczkowanych, termin 3 dni liczony jest od dnia otwarcia opakowania. Towar, który nie nadaje się do konsumpcji, powinien niezwłocznie podlegać reklamacji.

Konsument, który zakupił niezdatny do spożycia produkt żywnościowy może żądać wymiany na nowy towar. Jeżeli wymiana jest niemożliwa, możemy domagać się zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny produktu.

Klient powinien najpierw złożyć sprzedawcy odpowiednie oświadczenie. Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą lub wymianą towaru.

Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji artykułu spożywczego. Nie może odesłać klienta do producenta lub przywołać regulamin obowiązujący w sklepie.

Konsument powinien przedstawić dowód zakupu, aby sprawniej dochodzić swoich praw.