twardogora.info.pl Blog

Biologiczne przyczyny zaburzeń psychicznych

Dzięki rozwojowi współczesnej medycyny, coraz częściej jesteśmy w stanie zauważyć, zdiagnozować i poddać leczeniu rozmaite zaburzenia psychiczne. Tego typu dolegliwości

Z gazem żartów nie ma!

Trudno pisać o instalacjach w naszych domach i pominąć gaz. Oczywiście zdarzają się lokale, w których dostępu do łącza gazowego nie ma i jest to w pełni świadoma decyzja. O tym